Hva er egentlig språkmodeller?

Skrevet av AI Con

ChatGPT, Bard og andre AI-tjenester som kan forstå og generere naturlig språk, er basert på såkalte store språkmodeller (LLM – Large Language Models). Men hva er egentlig denne teknologien?

Hva er LLM?

LLM, eller store språkmodeller, er en betegnelse på en type kunstig intelligens (AI) som kan forstå og produsere naturlig språk. Språlkmodellene er trent opp på enorme mengder tekstdata, noe som gjør at de har lært hvordan mønstre, strukturer og sammenhenger opptrer i tekst.

Språkmodellene bruker denne kunnskapen til både å forstå teksten som skrives inn, såkalte «prompts», og kan selv lage tekster fordi den gjenkjenne mønstre i tekst og kan skape nye varianter av slike mønstre selv.

Eksempler på språkmodeller?

Det finnes mange forskjellige LLM på markedet, blant annet:

Disse modellene brukes til en rekke oppgaver, blant annet:

  • Å oversette og bearbeide tekster
  • Å rette skrivefeil og forbedre språk
  • Å svare på spørsmål
  • Å forfatte tekster
  • Å skrive kode
  • Å teste programvare
  • og mye annet

Er LLM’er bra eller dårlig?

LLM’er er i seg selv helt nøytrale. Alt kommer jo an på hva vi mennesker trener dem på, og hvordan vi bruker dem.

På den positive siden så kan de både forstå og generere komplekse språklige strukturer. De kan tilpasses til forskjellige veldig nyttige oppgaver, og kan hjelpe oss som produserer innhold med å jobbe vesentlig mer effektivt.

På den negative siden kan språkmodellene være fordomsfulle, siden de kan være trent på datasett som allerede har innebygde skjevheter. De kan også hallusinere, altså at de kommer med informasjon og påstander som ikke er sanne.

Sist, men ikke minst, kan det være vanskelig å forstå og kontrollere denne typen AI. Mange er bekymret for at vi skal miste kontrollen over denne teknologien, og ser for seg en fremtid à la Terminator-filmene.

Så hva gjør vi?

Foreløpig er kanskje det viktigste å lære så mye som mulig om hvordan modellene fungerer og hva de kan brukes til. Kanskje du har hørt uttrykket «AI kommer ikke til å ta jobben din, men en person som behersker AI kommer til å ta jobben din».

Etter vår mening er det ganske viktig å være en av de som faktisk behersker AI.

En god start er å delta på AI-con 14. mars 2024. Du kan se programmet her.