Effektivt tekstarbeid med AI

Skrevet av AI Con

For oss som driver med innholdsmarkedsføring er AI-skriveverktøy som ChatGPT og Google’s Bard kan gjøre det enklere og raskere å skrive tekster til firmablogg, nettsider og mer. Her er noen eksempler på hvordan disse tjenestene kan hjelpe oss:

  • Komme opp med ideer: AI-skriveverktøy kan hjelpe deg med å komme på nye ideer til blogginnlegg, nettsider og annet innhold. Spesielt er det nyttig at tjenestene kan komme med idéer du kanskje ikke hadde tenkt på selv, og dermed bidrar til den kreative prosessen.
  • Lage tekster: OK, AI-tekstene kan faktisk skrive tekster også, men om du selv er forfatter, skribent eller journalist, kan det hende at du ønsker å gjøre denne delen av jobben selv. Den særegne skrivestilen som man får når man har skrevet en stund er det vanskelig for AI å kopiere.
  • Redigere og forbedre tekst: Her kan AI-skriveverktøy være utrolig nyttig, særlig om du skriver på et språk du ikke er 100% fortrolig med, eller har lese- og skrivevansker. De kan finne feil og mangler, og de kan også gi forslag til hvordan du kan forbedre lesbarheten og effektiviteten av teksten din.
  • Oversette språk: AI-skriveverktøy kan hjelpe deg med å oversette tekster til andre språk. Dette kan være nyttig for bedrifter som ønsker å nå et internasjonalt publikum. I og med at AI kan hallusinere, altså skrive ting som ikke medfører riktighet, så er det likevel veldig lurt om et menneske som forstår det faktiske språket leser gjennom.

Konkrete forslag for bedrifter

Her er noen konkrete eksempler på hvordan AI kan brukes til å skrive tekster:

  • En bedrift kan bruke et AI-skriveverktøy til å lage ideer til nye blogginnlegg. Verktøyet kan brukes til å finne relevant informasjon og trender, og det kan også foreslå vinklinger, titler og overskrifter.
  • En bedrift kan bruke et AI-skriveverktøy til å redigere en eksisterende nettside. Verktøyet kan finne feil og mangler, og det kan også gi forslag til hvordan du kan forbedre lesbarheten og effektiviteten av nettsiden.
  • En bedrift kan bruke et AI-skriveverktøy til å oversette en nettside til et annet språk. Verktøyet kan gi en temmelig nøyaktig og naturlig oversettelse som vil være forståelig for et internasjonalt publikum.

Sparer tid og penger

AI-skriveverktøy har flere fordeler, blant annet:

  • De sparer oss tid og ressurser: AI-skriveverktøy kan automatisere mange av oppgavene som er involvert i å skrive tekster. Dette kan frigjøre tid og ressurser som kan brukes til andre oppgaver.
  • De kan forbedre kvaliteten: AI-skriveverktøy kan hjelpe oss med å skrive mer nøyaktig, relevant og effektiv tekst.
  • De kan hjelpe oss å nå et bredere publikum: AI-skriveverktøy kan brukes til å oversette tekster til andre språk. Dette kan bidra til at bedrifter når et bredere publikum internasjonalt.

Samtidig er det altså verd å huske at AI-skriveverktøy kan generere tekst som ikke er original eller kreativ. Det er viktig å redigere og forbedre den genererte teksten for å sikre at den er av høy kvalitet.

Alt i alt vil likevel AI-tjenester være et nyttig verktøy for bedrifter som ønsker å skrive tekster til firmablogg, nettsider og mer.

Lyst til å lære mer om AI? – Bli med på konferansen!