Generativ AI

Generativ AI er en fellesbetegnelse på kunstig intelligens som skaper kreative uttrykksformer som tekster, bilder og video. Felles for disse er at man gir dem bestillinger i form av skriftlige instrukser.

Noen av de viktigste tjenestene for Generativ AI er:

Chat GPT – for tekst, idé, oversettelse og mye annet

Bard – Google sitt alternativ til ChatGPT

Midjourney – Skap fantastiske bilder med utgangspunkt i tekstbestillinger

Dall-e 3 – Lag bilder med tekstbestillinger. Laget av folkene bak ChatGPT

I tillegg til disse finnes det naturligvis haugevis av andre tjenester som hjelper oss å skape. Felles for dem alle er at de krever en bestilling for å generere, og det å lage gode bestillinger, eller «prompts», er i ferd med å bli en kjerneferdighet.

Her er noen tips for å skrive en god prompt:

  • Start med et klart formål. Hva skal du bruke det du lager til? Hva ønsker du å oppnå med teksten/bildet?
  • Tenk på målgruppen din. Hvem er det du ønsker å påvirke med det du lager? Hvem vil du at resultatet skal appellere til?
  • Vær kreativ. Ikke vær redd for å prøve deg fram. Ofte er det en treningssak å skrive gode prompts. Ikke vær redd for å eksperimentere med forskjellige ideer.
  • Test og juster. Gjør gjerne justeringer i etterkant. – Gjøre teksten kortere, lenger, enklere, mer akademisk, mer selgende etc. er alle ekstra bestillinger som kan gjøre prompt’en bedre. Prøv forskjellige varianter og se hva som gir de beste resultatene!

I løpet av konferansen kommer vi til å snakke mye om både store språkmodeller, gode prompts og smart bruk av AI for oss som jobber med innhold og markedsføring i digitale kanaler.

Har du noen andre favorittjenester enn de vi har nevnt? Eller noen gode ideer til smarte prompts? – Vi tar gjerne imot tips!

Interessert i å lære mer om AI? – Se programmet for AI-con konferansen her.