Et norsk AI-suksessprosjekt

Skrevet av AI Con

På AI-con kan du høre om jussdatabasen LawAI – et norsk suksess-prosjekt som er blitt til ved hjelp av AI.

LawAI er en chatbot som kan norsk arbeidsrett. Den leveres av Juridisk ABC og utvikles av Chronos, som presenterer på AI-con.

Hvis HR-ansatte og ledere trenger arbeidsrettslig ekspertise, må de rådføre seg med jurister. For å få korrekte svar om norsk arbeidsrett kan man ikke bruke tjenester som ChatGPT direkte, fordi slike tjenester ikke nødvendigvis har nok og riktig informasjon om emnet. Samtidig kan personlig juridisk kompetanse ta tid og være kostbart. Med LawAI kan de derimot få svar umiddelbart.

LawAI har en database med tekster om arbeidsrett som arbeidsmiljøloven, dommer, blogginnlegg og podkaster. Når du stiller LawAI et spørsmål om arbeidsrett, henter den ut tekster fra denne databasen som er relevante for spørsmålet som stilles. Disse tekstene blir så sendt til ChatGPT, som skriver et godt svar basert på tekstene. I tillegg til svaret fra ChatGPT får også brukeren lenker til tekstene svaret er basert på. LawAI blir dermed et verdiskapende lag mellom de HR-ansatte og ChatGPT når det gjelder Norsk arbeidsrett.

Det er Per Erik Solberg fra Chronos, som forteller om dette på AI-con.