Mål og retningslinjer for bruk av AI

Skrevet av AI Con

Gjennom byråets arbeid med AI har Sannum & Bergestuen tidlig definert og etablert mål og retningslinjer for bruk av AI. I dette foredraget deler de fra dette arbeidet som en inspirasjon til andre virksomheter.

Foredragsholdere er Umar Ashraf og Camilla Dahl. De er begge rådgivere for Sannum & Bergestuen. Umar har jobbet i nærmere 15 år med markedsføring, salg og kommunikasjon med fokus på verdi- og mangfoldskommunikasjon.

Camilla har primært jobbet med den digitale delen innen markedsføring og kommunikasjon. I sitt arbeid har hun hele tiden måtte balansere mellom teknologiske muligheter, og menneskelige historier.

På AI-con forteller de mer om hvorfor de mener de etiske vurderingene må inn i regnestykket når vi bruker AI. Foredragsholderne mener at AI gir muligheter, men bringer også med seg en rekke utfordringer, både på samfunns- og bransjenivå.

De tar for seg aspekter som både bærekraft og samunnsansvar, og reflekterer også rundt hvorfor den kreative bransjen må ta ansvar for å være etiske tankeledere innenfor AI.